Poznámky k účtovnej závierke 2013 pre podnikateľov

Sofistikovaný excelovský formulár s automatickými funkciami
pre generovanie poznámok k účtovnej závierke 2013.

 • Vo verzii 2013 implementované zmeny opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74
 • Komplexne navrhnutá štruktúra poznámok, priamo použiteľná vo vašom počítači
 • Viac ako 80 pripravených tabuliek, vrátane všetkých tabuliek určených Opatrením MF SR
  z 25. októbra 2011, č. MF/24013/2011-74
 • Jednoduchý, intuitívny spôsob spracovania poznámok
 • Vysoká miera individualizácie zostavenia výsledných poznámok
 • Možnosť meniť prednastavené texty
 • Významná časová úspora vďaka automatizácii, kvalitne spracovanej štruktúre a vzájomnej previazanosti údajov

Zmeny vo verzii pre rok 2013:

 • nový vzor prvej strany
 • nanovo určené vzorové tabuľky Poznámok pre podnikateľov (niektoré tabuľky boli vypustené, iné modifikované, veľká časť zostala bezo zmien)
 • znížený rozsah poznámok (napríklad časť B – informácie o členoch štatutárnych orgánov sa nebudú uvádzať)


Ukážky (screenshot)
ukážka 01ukážka 02

Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie aplikácie.
Inštruktážne video demonštrujúce prácu s aplikáciou Poznámky k účtovnej závierke 2013. (youtube)

Kúpiť cez online objednávku (Návod - ako nakupovať)


Užívateľ: Neprihlásený :: Prihlásiť
Registrácia nového zákazníka