Poznámky k účtovnej závierke 2014 pre podnikateľov

Sofistikovaný excelovský formulár s automatickými funkciami
pre generovanie poznámok k účtovnej závierke 2014.

 • Implementované zmeny opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74
 • Komplexne navrhnutá štruktúra poznámok, priamo použiteľná vo vašom počítači
 • Viac ako 80 pripravených tabuliek, vrátane všetkých tabuliek určených Opatrením MF SR
  z 25. októbra 2011, č. MF/24013/2011-74
 • Jednoduchý, intuitívny spôsob spracovania poznámok
 • Vysoká miera individualizácie zostavenia výsledných poznámok
 • Možnosť meniť prednastavené texty
 • Významná časová úspora vďaka automatizácii, kvalitne spracovanej štruktúre a vzájomnej previazanosti údajov

Zmeny vo verzii pre rok 2014:

 • v časti A pribudli riadky s obchodným menom a sídlom spoločnosti
 • v časti F pribudol bod 9 – vlastné akcie
 • v niektorých častiach boli úpravy textácie


Ukážky (screenshot)
ukážka 01ukážka 02

Kúpiť cez online objednávku (Návod - ako nakupovať)


Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky

Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky poskytujeme bezodplatne.

Prečítajte si prosím licenčné podmienky a návod na použitie pre ‘’Poznámky 2014’’. Princípy práce z návodu na použitie sa primerane vzťahujú i na ‘’Poznámky2014MUJ’’. 

Poznámky pre mikro účtovné jednotky si môžete stiahnuť tu.


Užívateľ: Neprihlásený :: Prihlásiť
Registrácia nového zákazníka